บริการเช่าถังไนโตรเจนเหลว

เพื่อเป็นการตอบสนองลูกค้าอย่างครบวงจรในเรื่องไนโตรเจนเหลว TIGCS มีบริการให้เช่าถังไนโตรเจนเหลวระยะสั้น สำหรับลูกค้าที่จำเป็นต้องใช้งานไนโตรเจนเหลวในระยะเวลาสั้นๆ เช่นออกบูท หรือ ทำการทดลองในช่วงสั้นๆ หรือ อยู่ในช่วงทดลองผลิตภัณฑ์หรือเมนูอาหารก่อนตัดสินใจใช้งานไนโตรเจนเหลวจริงๆ โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้

ขนาดถัง

ค่าเช่า (บาท/ครั้ง)

ปริมาณการเติมไนโตรเจนเหลวต่อครั้ง

ค่าเติมไนโตรเจนเหลว (บาท/ครั้ง)

ค่าจัดส่ง(รับ-ส่ง)
(กรุงเทพ/ปริมณทล) 

10 ลิตร

1,500

10 ลิตร

1,000

1,000

30 ลิตร

2,500

30 ลิตร

2,500

1,000

PCC 240 ลิตร

5,000

240 ลิตร

11,500

5,000


หมายเหตุ 

- 1 ครั้งการเช่า ยืมได้ 5 วัน เกิน 5 วัน คิดค่าเช่า วันละ 300 บาท/วัน สำหรับถังขนาด 10 ลิตร

- 1 ครั้งการเช่า ยืมได้ 5 วัน เกิน 5 วัน คิดค่าเช่า วันละ 500 บาท/วัน สำหรับถังขนาด 30 ลิตร

- 1 ครั้งการเช่า ยืมได้ 5 วัน เกิน 5 วัน คิดค่าเช่า วันละ 1000 บาท/วัน สำหรับถังPCC ขนาด 240 ลิตร

หมายเหตุ : มีค่ามัดจำถัง (คืนเงินมัดจำ เมื่อคืนถังเรียบร้อย) ดังนี้

10 ลิตร : ค่ามัดจำ 9,000 บาท

30 ลิตร : ค่ามัดจำ 19,000 บาท

PCC 240 ลิตร : ค่ามัดจำ 50,000 บาท

ภาพและขนาดของสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์ จัดทำเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้ทราบถึง ขนาดและรูปร่างของสินค้าโดยประมาณเท่านั้น