CABINET FREEZER

          ตู้แช่แข็งแบบเย็นยวดยิ่ง (Cabinet Freezer) คือตู้แช่แข็งที่ทำอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ตู้แช่แข็งชนิดนี้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในงานแช่แข็งสินค้าเพื่อถนอนสินค้าประเภทอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ สินค้าการเกษตร เป็นต้น ให้มีความสดและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บรักษาสินค้าไว้เป็นเวลานานหรือเพื่อต้องการส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศ ตู้แช่ที่เรานำมาเสนอนั้น เป็นตู้แช่ชนิดที่ใช้ไนโตรเจนเหลวในการทำความเย็น(อุณหภูมิของไนโตรเหลวเหลว คือ -196 องศาเซลเซียส) ซึ่งสามารถลดอุณหภูมิได้ต่ำและรวดเร็ว เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการแช่แข็งสินค้าจำนวนมากในเวลาที่จำกัด


Product Detail