จำหน่ายไนโตรเจนเหลว


Hilight


Our Product
 
  
 
ถังเก็บไนโตรเจนเหลว,ถังเก็บตัวอย่างชีวภาพ,ถังเก็บน้ำเชื้อWHOLE BODY CRYOSAUNA (WBC) เครื่องบำบัดด้วยความเย็นจัด 
 
 

Our Client