จำหน่ายไนโตรเจนเหลว


Hilight


Our Product
 
ถังเก็บไนโตรเจนเหลว,ถังเก็บตัวอย่างชีวภาพ,ถังเก็บน้ำเชื้อ
 
WHOLE BODY CRYOSAUNA (WBC) เครื่องบำบัดด้วยความเย็นจัด 
 

Our Client