การขนส่งวัคซีนและระบบลูกโซความเย็น

การขนส่งวัคซีนและระบบลูกโซความเย็น Cold Chain Solutions for Biomedical Products

วัคซีน (Vaccine) เป็นชีววัตถุที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสูญเสียคุณภาพได้เมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมทำให้ไม่สามารถกระตุ้นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้อุณหภูมิที่สูงไปหรือต่ำไปสามารถส่งผลให้วัคซีนเสื่อมสภาพได้และทำความแรงของวัคซีนจะลดลงเมื่อวัคซีนเสื่อมสภาพผู้รับบริการฉีดวัคซีนจะไม่ได้รับการปกป้องกันโรค

อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ความแรงของวัคซีนลดลงเร็วขึ้นวัคซีนบางชนิดสูญเสียความแรงทันทีถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ทำให้แข็งตัว (Freezing) ดังนั้นแล้ว ความร้อน ความเย็นจัด แสง ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของวัคซีนด้วยกันทั้งสิ้น

 

ระบบลูกโซ่ความเย็น Cold Chain System

เป็นระบบที่ทำให้วัคซีนอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องเหมาะสมตลอดเวลาทั้งในขณะจัดเก็บและขนส่งวัคซีนเพื่อให้วัคซีนคงคุณภาพดีตั้งแต่ผู้ผลิตวัคซีนจนถึงผู้รับบริการฉีดวัคซีน ประกอบด้วยการจัดเก็บและการขนส่งวัคซีนที่เชื่อมต่อกันจึงถูกออกแบบให้วัคซีนอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ถูกต้องเหมาะสมตลอดจนถึงผู้รับบริการ 


  

 

TIGCS นำเสนอผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่รองรับระบบลูกโซ่ความเย็นCold Chain Solution ครอบคลุมตั้งแต่ถังเก็บตัวอย่างอุณหภูมิเย็นจัด -150°C (Cryogenic Freezer Tank) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -86°C (Ultra-low Temperature Freezer) ถังเก็บตัวอย่างธนาคารเลือด (Blood bank cryogenic tank) ถังเก็บตัวอย่างธนาคาร “ชีวภาพ” (Biobanking cryogenic tank) ตู้แช่วัคซีน ตู้แช่ขนส่งวัคซีน (vaccine/blood transportation freezer) และอื่นๆอีกมากมาย

 

TIGCS เลือกสรรผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชั้นนำที่พร้อมทั้งการวิจัย พัฒนาและประสบการณ์ ในระบบทำความเย็นทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ เพิ่มเทคโนโลยีเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เสถียรและแม่นยำมากขึ้น (more stable temperature, more accurate control) และระบบแจ้งเตือนที่ช่วยให้การจัดเก็บชีววัตถุทางการแพทย์ปลอดภัยมากขึ้น (more intelligent alarm system)

TIGCS มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนนึงที่สามารถช่วยให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยจัดเก็บและขนส่งวัคซีนให้คงคุณภาพดีถึงผู้รับบริการอย่างปลอดภัยพร้อมใช้งาน

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล:  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข