MIXTURE GASES

MIXTURE GASES
บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมิคัล ซัพพลาย จำกัด (TIGCS) สามารถให้บริการจัดส่งแก๊สผสมพิเศษ ดังนี้

แก๊สผสม Mixture Gases คือแก๊สที่มีมีส่วนผสมของแก๊สตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปจนถึงหลายชนิดแก๊สขึ้นอยู่กับความต้องการและ application การใช้งานของลูกค้า เช่น งานทางด้านห้องแล๊ปงานวิจัย งานการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวิเคราะห์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกกรมอาหาร อุตสาหกรรมเหล็ก  
หรืออาจสามารถแบ่งแก๊สผสมง่ายได้เป็น 2 ประเภท
1. แก๊สผสมทั่วไป (Simple Mixed Gases) เช่นแก๊สผสมอาร์กอนในงานเชื่อม แก๊สผสมในการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ เป็นต้น 
2. แก๊สผสมพิเศษ (Complicated Mixed Gases) เป็นแก๊สผสมที่ต้องอาศัยเครื่องมือ เทคโนโลยีการผสมที่แม่นยำ เพราะอาจผลมไปด้วยแก๊สหลายสิบชนิดและในแก๊สบางตัวอาจมีส่วนประกอบเพียงหลัก ppm เท่านั้น ดังนั้นในการผลิตจะต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำเป็นอย่างมาก

แก๊สผสมอาร์กอนสำหรับงานเชื่อม TIGCS-Argon Mixed Gases (AMG)

 เป็นแก็สปกคลุมผสมชนิดใหม่สูตรเฉพาะสำหรับการเชื่อม GMAW (MIG/MAG) สำหรับเหล็กคาร์บอน (Carbon Steel), เหล็กเหนียว (Mild Steel) และเหล็ก Low Alloy

AMG สามารถใช้ได้ทุกท่าเชื่อม ทั้งในเชื่อมครั้งเดียวและเชื่อมทับ แบบ Dip mode (Short Circuit), Pulsed mode และ Spray metal transfer mode ให้การอาร์คที่เสถียรและสามารถเชื่อมได้ที่ความเร็วสูง เชื่อมง่าย ให้แนวเชื่อมที่คุณภาพดี ลดสะเก็ดโลหะบนพื้นผิวงาน ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และสามารถใช้แทนแก๊ส CO2 เพื่อให้ได้คุณภาพงานเชื่อมที่สูงกว่า

ส่วนผสม AMGเป็น แก๊สผสมระหว่างอาร์กอน, ดาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน (ในปริมาณน้อย) ซึ่งแก๊สแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันดังนี้

·         อาร์กอน ให้การอาร์คที่เสถียร สามารถทำให้เชื่อมใน Spray mode ได้

·         คาร์บอนไดออกไซด์ ให้แนวเชื่อมซึมลึกที่สูง แข็งแรง

·         ออกซิเจน ช่ายให้การเชื่อมแบบ Spray mode ที่สมบูรณ์ ช่วยให้สะเก็ดโลหะบนพื้นผิวงานลดลง และได้แนวเชื่อมที่ได้ความนูนที่เหมาะสม

ชนิดของ AMG– มี 3 ชนิด

1.      AMG Lite : สำหรับชิ้นงานที่มีความหนา 1-4 mm ช่วยลดความร้อนสะสมในชิ้นงาน ให้แนวเชื่อมที่สวยงาม ลดการบิดรูปในชิ้นงานเชื่อมและป้องกันชิ้นงานทะลุ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และงานเชื่อมแผ่นเหล็กบาง

2.      AMG Universal : สำหรับชิ้นงานที่มีความหนา 2-12 mmให้งานเชื่อมที่ดี สามารถใช้ในงานที่มีการตั้งค่าการเชื่อมที่หลากหลาย เช่น ความหนาที่แตกต่างกัน, ค่ากระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน และที่เชื่อมที่ต่างกัน ให้อัตราการเชื่อมที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับงานการเชื่อมประกอบทั่วไป

3.      AMG Heavy : สำหรับชิ้นงานที่มีความหนา 10 mm ขึ้นไป ให้แนวเชื่อมที่ซึมลึกสูง แนวเชื่อมกว้างและแข็งแรง สามารถใช้กับงานเชื่อม FCAW และ GMAW ใช้ไก้ดีกับงานการเชื่อมทับ ใช้ได้กับทุกท่าเชื่อมในแนวดิ่ง หรือเหนือศีรษะใน DIP mode เหมาะสำหรับงานโครงสร้างเหล็ก และอุตสาหกรรมหนัก

จุดเด่น

1.      สามรถเชื่อมได้เร็ว และได้แนวเชื่อมที่ดี

2.      ได้อาร์คที่เสถียร

3.      การออกซิเดชั่นที่ลดลง

4.      ลดการบิดเสียรูปและการเชื่อมทะลุชิ้นงานเชื่อม

5.      ใช้ลวดเชื่อมลดลง

6.      สามารถตั้งค่าในการเชื่อมที่หลากหลาย

7.      สามารถใช้ได้ทั้ง DIP, Pulsed และ Spray metal transfer mode

คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ AMG *

·         ใช้ลวดลดลง 36%

·         เวลาเชื่อมเร็วขึ้น 33%

·         ผลผลิตเพิ่มขึ้น 31%

·         ใช้แก๊สลดลง 42%

·         ต้นทุนโดยรวมลดลง 24%

* หมายเหตุการทดสอบไก้ทำขึ้นที่โรงงานผลิตตัวถังรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ชิ้นงานหนา 3 มม. ขนาดลวด 1.2 มม. โดยเปรียบเทียบระหว่าง การใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กับ แก๊ส AMG

แก๊สผสมแต่ล่ะชนิดจะมีมาตรฐานวาล์วทางออก และ สีท่อ ต่างๆ ตามแต่ล่ะชนิดของแก๊สที่เป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตาราง ตัวอย่างแสดงวาล์วทางออก ตามแต่ล่ะ ชนิดขององค์ประกอบในแก๊สผสม

Mixture Component Rating Number

Type of Mixture

Connection

1

Inert

CGA580

(CGA165 ,182 , or 660 may be used for low pressure

2

Flammable

 

Flammable Modified Oxidizing

 

CGA350 (CGA510 may be used for low pressure)

 

CGA590

3

Oxidizing

CGA296

4

Toxic and oxidizing

 

Other Toxic

CGA660

 

CGA350 (CGA510 may be used for low pressure)

 

5

Corrosive (acidic)

 

Corrosive (basic)

 

CGA330

 

CGA705

6

Fluorinating compounds

CGA670

 
ตัวอย่างสีท่อ แก๊สผสมต่างๆ
ตาราง ตัวอย่างแสดงสีท่อ ตามแต่ล่ะ ชนิดขององค์ประกอบในแก๊สผสม

Mixture Component Rating Number

Type of Mixture

สีท่อ

รหัสสีทอ

1

Inert

 

Bright Green RAL 6018

2

Flammable

 

 

Light Blue RAL 5012

3

Oxidizing

 

Red RAL 3000

4

Toxic and/or Corrosive

 

Yellow RAL 1018

 
CGA V-7 Standard method of determining
cylinder valve outlet connection for industrial gas cylinder