บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมิคัล ซัพพลาย จำกัด (Thai Inter Gas & Chemical Supply Co.,Ltd)

 ที่อยู่/Address : 7/250 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
 โทร/Tel : 02-348-0541           
 มือถือ/Mobile : 091-781-3791
 แฟกซ์/FAX : 02-348-0525     
 
อีเมล์/E-mail : info@tigcs.co.th