บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมิคัล ซัพพลาย จำกัด (Thai Inter Gas & Chemical Supply Co.,Ltd)

 ที่อยู่/Address : 88/3 หมู่ 15 ซ.บางนา-ตราด 37 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
 โทร/Tel : 02-348-0541           
 มือถือ/Mobile : 081-854-5755
 แฟกซ์/FAX : 02-348-0525     
 
อีเมล์/E-mail : info@tigcs.co.th