การฟรีซท่อแอร์ด้วยไนโตรเจนเหลว (Pipe Freezing with Liquid Nitrogen)


จุดเด่นของการใช้ไนโตรเจนเหลว ฟรีซท่อ (water pipe freezing) คือ 

 เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ถูกที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการช่วยให้สามารถเปลี่ยนวาล์วและการปรับเปลี่ยนท่อต่างๆได้
 ผู้ทำงานสามารถแยกจุดต่างๆที่ต้องการซ่อมเป็นจุดๆได้ (pipeline isolation)
 สามารถดำเนินการได้โดยไม่ปิดระบบทั้งระบบ 
 ไม่จำเป็นต้องระบายของเหลวในระบบทิ้งเพื่อซ่อมบำรุงท่อ
 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายจากขั้นตอนการเติมและระบายแรงดันในท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับการระบายและจัดเก็บของเหลวที่เป็นพิษ (Toxic Fluid)อีกต่อไป