บริการออกแบบและติดตั้งระบบสั่งแก๊สอุตสาหกรรมไปยังจุดใช้งาน

บริการด้านวิศวกรรม ให้คำปรึกษา รับติดตั้งระบบท่อส่งแก๊สสำหรับภาคอุตสหรรม (Industrial Gases Piping System) ไลน์การผลิต (Gases Piping for Production Line) ที่ต้องใช้แก๊สต่างๆ และบริการให้คำปรึกษา ออกแบบและเดินระบบท่อแก๊สทางการแพทย์ (ระบบท่อส่งแก๊สสำหรับโรงพยาบาล (Medical Gases Piping System) เช่น แก๊สออกซิเจน (Oxygen Gases) ไนโตรเจน (Nitrogen Gases) และแก๊สพิเศษอื่นๆ (Special Gases) รวมถึงออกแบบ ติดตั้งระบบป้องกัน และตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส
บริการด้านวิศวกรรมของTIGCS ครอบคลุม
√ ออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สเหลวและแก๊สท่อ (Cryogenic and Compressed gas supply system)
 ออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สในโรงพยาบาล (Medical gas and Equipment supply system)
 ออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สพิเศษใช้ในห้องวิจัยต่างๆ (Laboratory and Special gas supply system)
 ออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สจากส่วนกลาง (Central gas manifold system ( manual and automatic switching))
 ออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สตามการใช้งานต่างๆ  (Gas Application Project)
 
ออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สเหลวและแก๊สท่อ (Cryogenic and Compressed gas supply system)
ออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สเหลวและแก๊สท่อ Gas supply system ออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สเหลวและแก๊สท่อ Gas supply system
ออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สเหลวและแก๊สท่อ Gas supply system ออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สเหลวและแก๊สท่อ Gas supply system
ออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สเหลวและแก๊สท่อ Gas supply system ออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สเหลวและแก๊สท่อ Gas supply system
การเดินท่อจ่ายแก๊ส (Piping Installation)
การเดินท่อจ่ายแก๊ส (Piping Installation) การเดินท่อจ่ายแก๊ส (Piping Installation)
การเดินท่อจ่ายแก๊ส (Piping Installation) การเดินท่อจ่ายแก๊ส (Piping Installation)
การเดินท่อจ่ายแก๊ส (Piping Installation) การเดินท่อจ่ายแก๊ส (Piping Installation)
การเดินท่อจ่ายแก๊ส (Piping Installation) การเดินท่อจ่ายแก๊ส (Piping Installation)
ทดสอบแรงดันและการรั่ว (Leak and Pressure testing)

ทดสอบแรงดันและการรั่ว (Leak and Pressure testing)
ทดสอบแรงดันและการรั่ว (Leak and Pressure testing)
ทดสอบแรงดันและการรั่ว (Leak and Pressure testing) ทดสอบแรงดันและการรั่ว (Leak and Pressure testing)


ระบบไฟฟ้าของระบบควบคุมการจ่ายแก๊ส (Electrical and Controlling wiring)
 

ระบบไฟฟ้าของระบบควบคุมการจ่ายแก๊ส (Electrical and Controlling wiring)
ระบบไฟฟ้าของระบบควบคุมการจ่ายแก๊ส (Electrical and Controlling wiring)
ระบบไฟฟ้าของระบบควบคุมการจ่ายแก๊ส (Electrical and Controlling wiring) ระบบไฟฟ้าของระบบควบคุมการจ่ายแก๊ส (Electrical and Controlling wiring)


การขึ้นโครงสร้างต่างๆ (Fabrication)
 
 การขึ้นโครงสร้างต่างๆ (Fabrication)  การขึ้นโครงสร้างต่างๆ (Fabrication)
ตัวอย่างระบบจ่ายแก๊สตามการใช้งานของลูกค้าต่างๆที่หลากหลาย(Application Project)
 
 ตัวอย่างระบบจ่ายแก๊สตามการใช้งานของลูกค้าต่างๆที่หลากหลาย(Application Project)  ตัวอย่างระบบจ่ายแก๊สตามการใช้งานของลูกค้าต่างๆที่หลากหลาย(Application Project)