TR Series

TR Series

  • ถังเก็บตัวอย่างไนโตรเจนเหลวทำจากอะลูมิเนียม
  • ขนาด เริ่มต้น 11 - 100 ลิตร
  • ระยะเวลาการรับประกัน Vacuum นาน 5 ปี
  • ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส


ถังเก็บตัวอย่างไนโตรเจนเหลวทำจากอะลูมิเนียม ขนาด เริ่มต้น 11 - 100 ลิตร ระยะเวลาการรับประกัน Vacuum นาน 5 ปี ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส