SMART SENSOR

SMART SENSOR
  • เปลี่ยนถัง (Dewar) ใบเดิมให้กลายเป็นถังเก็บไนโตรเจนเหลวแบบ Smart Dewar
  • ช่วยป้องกันเซลล์ตาย ตัวอย่างเสียหาย รู้ก่อนถังแห้ง
  • ช่วยลดงานของผู้ใช้ ลดการเปิด-ปิดถังบ่อยๆ เพื่อทำการวัดระดับของของเหลว และอุณหภูมิภายในถัง
  • แสดงค่าต่างๆ ได้ผ่านทางหน้าจอ (Display) ด้านบนของฝาปิด (Cover)
  • สามารถใช้ได้กับถังทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ


เปลี่ยนถัง (Dewar) ใบเดิมให้กลายเป็นถัง เก็บไนโตรเจนเหลวแบบ Smart Dewar ช่วยป้องกันเซลล์ตาย ตัวอย่างเสียหาย รู้ก่อนถังแห้ง ช่วยลดงานของผู้ใช้ ลตการเปิด-ปิดถังบ่อยๆ เพื่อทำการวัตระดับของของเหลวและอุณหภูมิภายในถัง แสดงค่าต่างๆได้ผ่านทางหน้างอ (Display) ด้านบนของฝาปิด (Cover) ใช้ได้กับถัง ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
เปลี่ยนถัง (Dewar) ใบเดิมให้กลายเป็นถังเก็บไนโตรเจนเหลวแบบ Smart Dewar ช่วยป้องกันเซลล์ตาย ตัวอย่างเสียหาย รู้ก่อนถังแห้ง ช่วยลดงานของผู้ใช้ ลดการเปิด-ปิดถังบ่อยๆ เพื่อทำการวัดระดับของของเหลว และอุณหภูมิภายในถัง แสดงค่าต่างๆ ได้ผ่านทางหน้าจอ (Display) ด้านบนของฝาปิด (Cover) สามารถใช้ได้กับถังทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ