Oxygen Detector

Oxygen Detector

เครื่องวัดระดับออกซิเจนแบบ Fixed Type

  • มีแบตเตอรี่สำรอง
  • สามารถเสียบใช้กับไฟฟ้า AC220V
  • ในกรณีที่ไฟฟ้าดับเครื่องยังคงสามารถตรวจวัดต่อได้ 4 ชั่วโมง
  • เพิ่มความปลอดภัยให้กับห้องแลปที่มีการเก็บถังตัวอย่างไนโตรเจนเหลว


มีแบตเตอรี่สำรอง สามารถเสียบใช้กับไฟฟ้า AC220V ในกรณีที่ไฟฟ้าดับเครื่องยังคงสามารถตรวจวัดต่อได้ 4 ชั่วโมง เพิ่มความปลอดภัยให้กับห้องแลปที่มีการเก็บถังตัวอย่างไนโตรเจนเหลว