Mini Bulk Tank

Mini Bulk Tank

ถัง Mini Bulk

  • ขนาด 1000 ลิตร - 5000 ลิตร
  • เหมาะสำหรับลูกค้าที่เริ่มมีการใช้ไนโตรเจนเหลวมากขึ้น
  • ปรับรูปแบบการใช้จากแบบท่อกลุ่ม (Nitrogen Pack)
  • การทำงานต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพ


ขนาด 1000 ลิตร - 5000 ลิตร เหมาะสำหรับลูกค้าที่เริ่มมีการใช้ไนโตรเจนเหลวมากขึ้น ปรับรูปแบบการใช้จากแบบท่อกลุ่ม (Nitrogen Pack) การทำงานต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพ