LN2 Cabinet Freezer

LN2 Cabinet Freezer

หลักการทำงาน

  • สามารถลดอุณหภูมิใจกลางของอาหารที่ต้องการแช่แข็งได้เร็วที่สุดที่ -18 อาศาเซลเซียส
  • เพื่อคงคุณภาพและรสชาติให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด

 ข้อดี Quick-freezing with -194C LN2

  • คงคุณภาพความสด และรสชาติของอาหารแช่แข็ง
  • ลดเวลาในการทำงาน
  • เพิ่มกำลังการผลิต

 จุดเด่น TIGCS Cabinet Freezer

  • เป็นการแช่แข็งแบบ batch สามารถปรับเปลี่ยนกับ
  • กระบวนการผลิตที่หลากหลาย และผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท
  • เสริมความคล่องตัว สอดคล้องกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน
  • ราคาย่อมเยาว์มีหลายขนาดให้เลือก


LN2 Cabinet Freezer