Liquid Gases in PCC mode

Liquid Gases in PCC mode

  • เหมาะสำหรับ งาน Laser, LIN Does
  • คงรูปขวดน้ำดื่ม และอื่นๆ
  • มีให้บริการทั้ง Liquid Argon และ Liquid Nitrogen


เหมาะสำหรับ งาน Laser, LIN Does คงรูปขวดน้ำดื่ม และอื่นๆ มีให้บริการทั้ง Liquid Argon และ Liquid Nitrogen

เหมาะสำหรับ งาน Laser, LIN Does คงรูปขวดน้ำดื่ม และอื่นๆ มีให้บริการทั้ง Liquid Argon และ Liquid Nitrogen