งานวิศวกรรม TIGCS

งานวิศกรรม TIGCS

  • เดิน Gas Manifold
  • จ่ายแก๊ส Ammonia และ Nitrogen พร้อมตู้ควบคุม


เดิน Gas Manifold จ่ายแก๊ส Ammonia และ Nitrogen พร้อมตู้ควบคุม