CryoStor 30

CryoStor 30

  • ถังเก็บไนโตรเจนขนาดกลางคุณภาพสูง
  • อัตราการระเหยต่ำ
  • มีอุปกรณ์วาล์วสำหรับสร้างแรงดันภายในถัง
  • สามารถใช้ไนโตรเจนเหลวได้อย่างต่อเนื่อง
  • มี 4 ล้อเพื่อให้มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
  • สำหรับห้องปฏิบัติการทางเคมี หรือใช้เป็นถังสำรองสำหรับการใช้งานระบบการจ่าย N2 แบบอัตโนมัติ


ถังเก็บไนโตรเจนขนาดกลางคุณภาพสูง อัตราการระเหยต่ำ มีอุปกรณ์วาล์วสำหรับสร้างแรงดันภายในถัง สามารถใช้ไนโตรเจนเหลวได้อย่างต่อเนื่อง มี 4 ล้อเพื่อให้มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย สำหรับห้องปฏิบัติการทางเคมี หรือใช้เป็นถังสำรองสำหรับการใช้งานระบบการจ่าย N2 แบบอัตโนมัติ

ถังเก็บไนโตรเจนขนาดกลางคุณภาพสูง อัตราการระเหยต่ำ มีอุปกรณ์วาล์วสำหรับสร้างแรงดันภายในถัง สามารถใช้ไนโตรเจนเหลวได้อย่างต่อเนื่อง มี 4 ล้อเพื่อให้มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย สำหรับห้องปฏิบัติการทางเคมี หรือใช้เป็นถังสำรองสำหรับการใช้งานระบบการจ่าย N2 แบบอัตโนมัติ