CryoRack 750

CryoRack 750

ถังเก็บไนโตรเจนขนาดกลาง

  • ผลิตจากอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรง และน้ำหนักเบา
  • มีพื้นที่เพียงพอต่อการเก็บตัวอย่างจำนวนมาก
  • เหมาะสำหรับเก็บตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่
  • ชั้นวางและกล่องตัวอย่างมีตัวล็อค
  • เหมาะกับงานด้านการแพทย์ ตัวอย่างทางชีวภาพ
  • มาตรฐานการรองรับ ISO 13485

CryoRack 750  ถังเก็บไนโตรเจนขนาดกลาง

ถังเก็บไนโตรเจนขนาดกลาง - ผลิตจากอลูมิเนียมทีมีความแข็งแรง และน้ำหนักเบา - มีพื้นที่เพียงพอต่อการเก็บตัวอย่างจำนวนมาก - เหมาะสำหรับเก็บตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ - ชั้นวางและกล่องตัวอย่างมีตัวล็อค - เหมาะกับงานด้านการแพทย์ ตัวอย่างทางชีวภาพ - มาตรฐานการรองรับ ISO 13485