CryoRack 6000

CryoRack 6000

ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว

  • ปริมาตรของถัง 175 ลิตร
  • สามารถบรรจุตัวอย่างขนาด 2 มิลลิเมตร ได้ 6,000 ตัวอย่าง หรือสามารถบรรจุตัวอย่างขนาด 5 มิลลิเมตร ได้ 2,430 ตัวอย่าง
  • มีตัวล็อคชั้นวาง และกล่องตัวอย่างเพื่อความปลอดภัยของตัวอย่าง
  • เหมาะสำหรับงานการแพทย์ การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ และงานในห้องปฏิบัติการ
  • ผ่านมาตรฐานการรับรอง CE
  • ผ่านมาตรฐานการรับรอง ISO 13485

CryoRack 6000  ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว

ปริมาตรของถัง 175 ลิตร สามารถจุตัวอย่างขนาด 2 มล. ได้ 6000 ตัวอย่าง หรือสามารถจุตัวอย่างขนาด 5 มล. ได้ 2430 ตัวอย่าง มีตัวล็อคชั้นวางและกล่องตัวอย่างเพื่อความปลอดภัยของตัวอย่าง เหมาะสำหรับงานการแพทย์ การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ งานในห้องปฏิบัติ ผ่านมาตรฐานการรับรอง CE ผ่านมาตรฐานการรับรอง ISO 13485