CryoRack 100

Cryorack 100

  • ถังเก็บตัวอย่างปากกว้างขนาด 10 ลิตร
  • ชั้นเก็บตัวอย่าง Rack 4 ชั้น
  • ปากกว้าง 125 cm
  • ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก
  • มาตรฐาน IS013485

ถังเก็บตัวอย่างปากกว้างขนาด 10 ลิตร ชั้นเก็บตัวอย่าง Rack 4 ชั้น ปากกว้าง 125 cm ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก มาตรฐาน IS013485