Cryolab 30/80

Cryolab 30/80

ถังเก็บไนโตรเจนขนาดเล็ก

  • สำหรับห้องปฏิบัติการ และเก็บตัวอย่างชีวะภาพ
  • มี vacuum กันความร้อนประสิทธิภาพสูง
  • รักษาความเย็นได้อย่างยาวนาน
  • มาตรฐาน ISO 13485


ถังเก็บไนโตรเจนขนาดเล็ก - สำหรับห้องปฏิบัติการ และเก็บตัวอย่างชีวะภาพ - มี vacuum กันความร้อนประสิทธิภาพสูง - รักษาความเย็นได้อย่างยาวนาน - มาตรฐาน ISO 13485