ระบบตู้จ่ายเคมี หรือที่เรียกว่า Chemical Dispense System (CDS)

ระบบตู้จ่ายเคมี หรือที่เรียกว่า Chemical Dispense System (CDS) 
ใช้งานง่ายและมีระบบแจ้งเตือนต่างๆ สามารถใช้กับถังเคมีขนาด 200 ลิตร หรือ 1,000ลิตร ก็ได้มีความปลอดภัยสูง เป็นระบบแบบ Close system สามารถใช้กับสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงๆๆ เช่น KOH45% , HCL37%, HNO3 70%, H2SO4 98%, HF49%


*** เหมาะสมกับโรงงาน semiconductor, electronic, โรงยา, คลีนรูม