การเดินท่อแบบ Double pipe

การเดินท่อแบบ Double pipe คือการเดินท่อแบบสองชั้น ประกอบด้วย
1.Clear PVC pipe 

  • คือ ท่อด้านนอก (ท่อแข็ง) ประโยชน์ คือ สามารถป้องกันแรงกระแทกหรือกระทบจากภายนอกและสามารถมองเห็นสารเคมีที่รั่วไหลมาจากด้านในได้ ซึ่งสารเคมีนั้นจะไม่สามารถหกออกมาได้ และจะมีลักษณะใส ทำให้สามารถมองเห็นถึงท่อชั้นในได้ว่า มีการชำรุดหรือไม่
 
2.PFA tube  
  • คือ ท่อด้านใน (ท่ออ่อน) มีประโยชน์ คือ ท่อ PFAนี้จะสัมผัสเคมีโดยตรงที่มีความเข้มข้นสูงๆ เช่น KOH 45%, H2SO4 98%, HCL37%, HNO3 70%, HF49% เป็นต้น ท่ออ่อนนี้จะมีคุณสมบัติป้องการการกัดกร่อนของสารเคมีที่อยู่ในท่อได้ดี


การเดินท่อ 2 ชั้นนี้ (Double pipe) เหมาะสมสำหรับโรงงาน semiconductor , งานโรงยา , งาน electronic , งานคลีนรูม เป็นต้น