บริการเช่าหัว Smart Sensor

 
 
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ : Benefit from TIGCS Buddle Package 

 • ยกระดับถัง Dewar ปัจจุบัน ให้เป็นถัง Smart Version
  • ไม่ต้องเสีย investment cost (carpex) สามารถเช่าใช้รายเดือน
  • ให้ TIGCS ช่วยบริหารจัดการการเข้าเติมไนโตรเจนเหลวให้
 • TIGCS เสริมบริการการตรวจเช็คสภาพถัง Dewar ให้
 • Total Cryo-Solution
  • Liquid Nitrogen
  • Cryogenic Service
  • Tri-Gas