แก๊สมีเทน (Methane)

 
ชนิดของแก๊สมีเทน(Methane) และขนาดบรรจุ
 

มีเทน(Methane) CH4

คุณสมบัติ

มีเทนเป็นก๊าซไวไฟที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศ จะลอยตัวได้ง่าย สะสมในที่สูงๆและในพื้นที่ปิด สะสมได้ดีหากอากาศร้อนและมีความชื้นสูง การตรวจวัดความเข้มข้นในบรรยากาศค่อนข้างยากที่จะตรวจพบได้ หากไม่ใช้ เครื่องตรวจจับก๊าซ (Gas detector) อีกประการหนึ่ง มีเทนจะเบากว่าอากาศสักครึ่งหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเจอช่องว่างที่ไหน จะพุ่งออกมาจากภาชนะที่ขังไว้ทันที ดังนั้นเวลาไปเปิดบ่อบำบัดน้ำเสีย แล้วยืนมองอยู่ข้างบนโดยไม่ลงไปข้างล่าง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัย นอกจากนั้นก๊าซมีเทนสามารถแทนที่ก๊าซออกซิเจน และทำให้เกิดการระเบิดที่ความเข้มข้น 50,000 ส่วนในล้านส่วน หรือ มากกว่า 5 % ในบรรยากาศ ก็เพียงพอที่จะจุดระเบิดได้ แหล่งกำเนิดของก๊าซมีเทน คือ ข้าวที่หมักชื้น บ่อบำบัดน้ำเสีย จากการหมักของโดยแบคทีเรียแบบไร้อากาศ พื้นที่บำบัดขยะ เป็นต้น


COMPRESSED METHANE 99.5%
แก๊สมีเทนเกรดอุตสาหกรรมความบริสุทธิ์ 99.5%

รายละเอียดแก๊สมีเทน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สมีเทน

METHANE 99.5% CYL 12.5 M3

แก๊สมีเทนความบริสุทธิ์  99.5%

ขนาดบรรจุ 12 M3

50L

200

- CH4 > 99.5% 

- H2O < 20 ppm 

- CO2 < 100 ppm 

- O2 < 100 ppm 

- N2 < 3000 ppm 

Other Hydrocarbons < 2500 ppm 

- Cylinder color : Red Shoulder 

- CGA 350 

- Shelf Life 60 months

METHANE 99.5% PACK 200 M3

แก๊สมีเทนความบริสุทธิ์ 99.5%

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม 16 ท่อ/แพค 200 M3

16Cyl x 50L Bundle

200

 

 

 COMPRESSED METHANE 99.95%
แก๊สมีเทนเกรดอุตสาหกรรมความบริสุทธิ์ 99.95%

รายละเอียดแก๊สมีเทน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สมีเทน

METHANE 99.95% CYL 12.5 M3

แก๊สมีเทนความบริสุทธิ์ 99.95% 

ขนาดบรรจุ 12 M3

50L

200

- CH4 > 99.95% 

- H2O < 20 ppm 

- CO2 < 50 ppm 

- O2 < 20 ppm 

- N2 < 100 ppm 

Other Hydrocarbons < 20 ppm

Ethylene (C2H4) < 10 ppm

Ethylene (C2H6) < 300 ppm

- Cylinder color : Red Shoulder 

- CGA 350 

- Shelf Life 60 months

METHANE 99.95% PACK 200 M3

แก๊สมีเทนความบริสุทธิ์ 99.95%

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม 16 ท่อ/แพค 200 M3

16Cyl x 50L Bundle

200

 

 
COMPRESSED METHANE 99.995%
แก๊สมีเทนเกรดอุตสาหกรรมความบริสุทธิ์ 99.995%

รายละเอียดแก๊สมีเทน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สมีเทน

METHANE 99.995% CYL 12.5 M3

แก๊สมีเทนความบริสุทธิ์ 99.995% 

ขนาดบรรจุ 12 M3

50L

200

- CH4 > 99.995% 

- H2O < 2 ppm 

- CO2 < 1 ppm 

- O2 < 5 ppm 

- N2 < 20 ppm 

Other Hydrocarbons < 5 ppm

Ethylene (C2H4) < 2 ppm

Ethylene (C2H6) < 15 ppm

- Cylinder color : Red Shoulder 

- CGA 350 

- Shelf Life 60 months  

METHANE 99.995% PACK 200 M3

แก๊สมีเทนความบริสุทธิ์ 99.995%

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม 16 ท่อ/แพค 200 M3

16Cyl x 50L Bundle

200