แก๊สสอบเทียบ(Calibration Gas) สำหรับตัวตรวจจับแก๊สติดไฟรั่วไหล (Flammable Gas Detector)

          

          เพื่อตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สต่างๆ ไม่ว่าเป็นแก๊สที่ก่อให้เกิดการติดไฟ เช่น Methan (มีเทน), Propane (โพเพน), Ammonia (แอมโมเนีย) และอื่นๆ และแก๊สพิษ เช่น H2S (ไฮโดรเจนซัลไฟร์), CO (คาร์บอนมอนนอกไซด์) และอื่นๆ การตรวจจับเพื่อที่จะสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าเกิดการรั่วไหลที่ไหน ตำแหน่งตรงไหน เพื่อให้การแก้ไขได้เป็นไปได้ทันอย่างท่วงทีก่อนจะเกิดการระเบิดหรือเพลิงไหมหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตคน Gas detector จึงสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสอบเทียบอย่างสมำ่เสมอเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ

          ในการสอบเทียบ Gas Detector นั้นต้องการการสอบเทียบอย่างสมำ่เสมออย่างน้อยปีล่ะ2-3ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งาน การใช้งาน และระดับความร้ายแรงหากแก๊สรั่วไหล ในการสอบเทียบ (Calibrate) จำเป็นต้องใช้ calibation gas อ้างอิงสอบเทียบทั้ง Zero และ Span เพื่อให้การส่งค่าการวัดได้ไปยังชุดควบคุมแก๊ส

 

การเลือก Calibration gas ในการสอบเทียบ Gas Detector สำหรับแก๊สติดไฟ (Flammable Gases) นั้นต้องพิจารณาดังนี้
  1. ชนิดของแก๊สที่ต้องการตรวจจับว่าเป็นแก๊สชนิดใด
  2. ตรวจสิบ %LEL (Lower Explosive Limit) ของแก๊สนั้นๆว่าสามารถติดไปได้ที่ %volume เท่าไหร่ ซึ่งแก๊สแต่ล่ะตัวจะมีค่าที่แตกต่างกัน ตามตารางด้านล่าง ในการเลือก %LEL นั้นโดยทั่วไปเราจะเลือกใช้ 50% LEL ของแก๊สนั้นในการสอบเทียบ Gas Dector เช่น แก๊สมีเทน Methan (CH4) ค่า %LEL อยู่ที่ 5% CH4 เราจะสอบเทียบหรือ calibrate ที่ 2.5% CH4 อย่างไรก็ตามเราควรอ้างอิงคู่มือการใช้งาน gas detector ของแบนด์นั้นๆว่าให้ใช้แก๊สส่วนผสมที่เท่าไรในการสอบเทียบ(calibrate)
  3. ความถี่ในการสอบเทียบหรือ calibrate เพื่อคำนาณหาปริมาตรที่ใช้ของภาชนะบรรจุให้เหมาะสม เพื่อให้ใช้แก๊สหมดพอดีกับอายุของแก๊สหรือ Shelf life ของแก๊สนั้นๆ
  4. การเลือก calibration gas นั้นควรที่จะระบุส่วนผสมแก๊สที่เฉพาะเจาะจง เช่น  2.5%CH4 in N2  ซึ่งดีกว่า 50% LEL CH4 in N2 เนื่องจากการอ้างอิงของ ISO standard อาจแตกต่างกันได้ เช่นระหว่างของ UK Standards (ISO 10156:2010)กับ US Standards (ISO 10156:1996) เนื่องจากแรงดันและอุณหภูมิอ้างอิงในการใช้งาน ตามตารางด้านล่าง สำหรับประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ US Standards ในการอ้างอิง

 

ชื่อทางเคมี

Chemical Name

UK Standards (ISO 10156:2010)

US Standards (ISO 10156:1996)

LEL (% by Volume)

50% LEL

LEL (% by Volume)

50% LEL

Acetylene (อะเซทิลีน)

2.3

1.15

2.4

1.2

Ethylene Oxide (เอทิลีนออกไซด์)

2.6

1.3

3.6

1.8

Methane (มีเทน)

4.4

2.2

5.0

2.5

Hydrogen (ไฮโดรเจน)

4

2

4.0

2.0

Ethylene (แอททิลีน)

2.4

1.2

2.7

1.35

Ethane (อีเทน)

2.4

1.2

3.0

1.5

Propylene (โพไพลีน)

1.8

0.9

2.4

1.2

Propane (โพรเพน)

1.7

0.85

2.2

1.1

Isobutane (ไอโซบิวเทน)

1.5

0.75

1.8

0.9

Butane (บิวเทน)

1.4

0.7

1.8

0.9

1-Butene (บิวทีน)

1.5

0.75

1.6

0.8

1,2 Butadiene (บิวตาไดอีน)

1.4

0.7

2.0

1.0

Pentane (เพนเทน)

1.1

0.55

1.4

0.7

Isopentane (ไอโซเพนเทน)

1.3

0.65

1.35

0.675

Neopentane (นีโอเพนเทน)

1.3

0.65

1.38

0.69

Hexane (เฮกเซน)

1

0.5

1.2

0.6

Toluene (โทลูอีน)

1

0.5

1.2

0.6

Benzene (เบนซีน)

1.2

0.6

1.3

0.65


ท่านสามารถตรวจเช็คและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสั่งซื้อ calibration gas ได้ที่ Line ID : @TIGCS เบอร์ 02-348-0541