แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(Carbondioxide)

 
ชนิดของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(Carbondioxide) และขนาดบรรจุ
 

คาร์บอนไดออกไซด์(Carbondioxide) CO2

คุณสมบัติ

**

COMPRESSED INDUSTRIAL CARBONDIOXIDE
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกรดอุตสาหกรรม

รายละเอียดแก๊สไฮโดรเจน

ขนาดท่อ (ลิตร)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สไฮโดรเจน

CARBONDIOXIDE CYL 25 KG

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

ขนาดบรรจุ 25 KG

47

- CO99.5%

- สีท่อ (Cyl Color): ดำคาดขาวที่บ่าท่อ (Black with white-stripe at shoulder)

- ชนิดวาล์ว CGA 350
     

CARBONDIOXIDE CYL 25 KG W/DIPTUBE

แก๊สไฮโดรเจนเกรดอุตสาหกรรม พร้อมท่อดูดแก๊สเหลว

ขนาดบรรจุ 25 KG

47

CARBONDIOXIDE CYL 30 KG

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ขนาดบรรจุ 30 KG

50

CARBONDIOXIDE CYL 30 KG W/DIPTUBE

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมท่อดูดแก๊สเหลว

ขนาดบรรจุ 30 KG

 

50

CARBONDIOXIDE CYL 480 KG

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แบบกลุ่ม16ท่อ/แพ็ค

ขนาดบรรจุ 480 KG

 

30x16

CARBONDIOXIDE CYL 480 KG W/DIPTUBE

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แบบกลุ่ม 16ท่อ/แพ็ค

พร้อมท่อดูดแก๊สเหลว

ขนาดบรรจุ 480 KG

30x16