แก๊สไฮโดรเจน(Hydrogen)

 
ชนิดของแก๊สไฮโดรเจน(Hydrogen) และขนาดบรรจุ
 

ไฮโดรเจน(Hydrogen) H2

คุณสมบัติ

ไฮโดรเจนเป็นแก๊สเชื้อเพลิง ถูกใช้แพร่หลายในงานอบชุบ เป็นชิลด์ก๊าซในการเชื่อมพลาสมา และใช้กับเซลล์เชื้อเพลิง ไฮโดรเจนไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่มีรส จุดไฟติดได้ง่าย ให้เปลวไฟที่มองไม่เห็น และเนื่องจากมีน้ำหนักเบากว่าอากาศทำให้ไฮโดรเจนจะรวมตัวบริเวณด้านบนเช่น ระดับเพดาน ด้านบนของท่อ ไฮโดรเจนมีการนำความร้อนที่สูงที่สุดในบรรดาก๊าซด้วยกัน 

COMPRESSED INDUSTRIAL HYDROGEN
แก๊สไฮโดรเจนเกรดอุตสาหกรรม

รายละเอียดแก๊สไฮโดรเจน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สไฮโดรเจน

HYDROGEN IND CYL 7 M3

แก๊สไฮโดรเจนเกรดอุตสาหกรรม 

ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

H2  > 99.95%

- O < 10 ppm

- H2O < 10 ppm

- สีท่อ (Cyl Color): แดง (Red)

- ชนิดวาล์ว CGA 350

 

 

HYDROGEN IND CYL 10 M3 

แก๊สไฮโดรเจนเกรดอุตสาหกรรม 

ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

HYDROGEN IND PACK 160 M3 (16X10 M3)

แก๊สไฮโดรเจนเกรดอุตสาหกรรม 

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค 160 M3

50

200

COMPRESSED HIGH PURITY HYDROGEN (N45)
แก๊สไฮโดรเจนเกรด 4.5 ความบริสุทธิ์ 99.995%

รายละเอียดแก๊สไฮโดรเจน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สไฮโดรเจน

HYDROGEN HP CYL 7 M3

แก๊สไฮโดรเจนเกรด 4.5 

ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

H2  > 99.995%

- O < 5 ppm

- H2O < 5 ppm

- สีท่อ (Cyl Color): แดง (Red)

- ชนิดวาล์ว CGA 350

 

 

HYDROGEN HP CYL 10 M3 

แก๊สไฮโดรเจนเกรด 4.5 

ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

HYDROGEN HP PACK 160 M3 (16X10 M3)

แก๊สไฮโดรเจนเกรด 4.5

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค 160 M3

50

200

COMPRESSED ULTRA HIGH PURITY HYDROGEN (N5)
แก๊สไฮโดรเจนเกรด 5.0 ความบริสุทธิ์ 99.999%

รายละเอียดแก๊สไฮโดรเจน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สไฮโดรเจน

HYDROGEN UHP CYL 7 M3

แก๊สไฮโดรเจนเกรด 5.0 

ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

H2  > 99.999%

- O < 2 ppm

- H2O < 3 ppm 

- CnHm < 1 ppm

- สีท่อ (Cyl Color): แดง (Red)

- ชนิดวาล์ว CGA 350

 

 

HYDROGEN UHP CYL 10 M3 

แก๊สไฮโดรเจนเกรด 5.0

ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

HYDROGEN UHP PACK 160 M3 (16X10 M3)

แก๊สไฮโดรเจนเกรด 5.0

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค 160 M3

50

200