แก๊สอาร์กอน(Argon)

 
ชนิดของแก๊สอาร์กอน(Argon) และขนาดบรรจุ
 

อาร์กอน (Argon) Ar

คุณสมบัติ

ก๊าซอาร์กอนเกรดอุตสาหกรรมใช้สำหรับเป็นก๊าซเชื่อมในการเชื่อมมิก ทิก และการตัดพลาสมา ก๊าซอาร์กอนบริสุทธ์ไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น มีคุณสมบัติเป็นก๊าซเฉื่อยเมื่อใช้กับทุกวัสดุที่ทุกระดับความดันและอุณหภูมิ อาร์กอนมีน้ำหนักมากกว่าอากาศดังนั้นจึงมักจะสะสมอยู่ในบริเวณที่ต่ำเช่นท่อและท่อระบายน้ำ ความบริสุทธิ์ของอาร์กอนมีให้เลือกระดับความบริสุทธิ์ตั้งแต่ 99.9% 99.9995% และ99.999%

COMPRESSED INDUSTRIAL ARGON
แก๊สอาร์กอนเกรดอุตสาหกรรม

รายละเอียดแก๊สอาร์กอน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สอาร์กอน

ARGON IND CYL 7 M3

แก๊สอาร์กอนเกรดอุตสาหกรรม 

ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

- Ar  > 99.9%

- O < 10 ppm

- H2O < 10 ppm

- สีท่อ (Cyl Color): ฟ้านกยูง (Peacock Blue)

- ชนิดวาล์ว CGA 580

 

 

ARGON IND CYL 10 M3 

แก๊สอาร์กอนเกรดอุตสาหกรรม 

ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

ARGON IND PACK 160 M3 (16X10 M3)

แก๊สอาร์กอนเกรดอุตสาหกรรม 

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค 160 M3

50

200

COMPRESSED HIGH PURITY ARGON (N45)
แก๊สอาร์กอนเกรด 4.5 ความบริสุทธิ์ 99.995%

รายละเอียดแก๊สอาร์กอน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สอาร์กอน

ARGON HP CYL 7 M3

แก๊สอาร์กอนเกรด 4.5 

ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

- Ar  > 99.995%

- O < 5 ppm

- H2O < 5 ppm

- สีท่อ (Cyl Color): ฟ้านกยูง (Peacock Blue)

- ชนิดวาล์ว CGA 580

 

 

ARGON HP CYL 10 M3 

แก๊สอาร์กอนเกรด 4.5

ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

ARGON HP PACK 160 M3 (16X10 M3)

แก๊สอาร์กอนเกรด 4.5 

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค 160 M3

50

200

COMPRESSED ULTRA HIGH PURITY ARGON (N5)
แก๊สอาร์กอนเกรด 5.0 ความบริสุทธิ์ 99.999%

รายละเอียดแก๊สอาร์กอน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สอาร์กอน

ARGON UHP CYL 7 M3

แก๊สอาร์กอนเกรด 5.0 

ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

- Ar  > 99.999%

- O < 2 ppm

- H2O < 3 ppm

- CnHm < 1 ppm

- สีท่อ (Cyl Color): ฟ้านกยูง (Peacock Blue)

- ชนิดวาล์ว CGA 580

 

 

ARGON UHP CYL 10 M3 

แก๊สอาร์กอนเกรด 5.0

ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

ARGON UHP PACK 160 M3 (16X10 M3)

แก๊สอาร์กอนเกรด 5.0 

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค 160 M3

50

200

LIQUID INDUSTRIAL ARGON (PCC/VGL)
อาร์กอนเหลวเกรดอุตสาหกรรม

รายละเอียดอาร์กอนเหลว

ขนาดถัง(ลิตร)

แรงดันบรรจุ

ข้อมูลจำเพาะอาร์กอนเหลว

ARGON LIQ PCC SIZE 180L 144 M3 

อาร์กอนเหลวเกรดอุตสาหกรรม

บรรจุถังขนาด 180L ปริมาตรแก๊สเหลว 144 M3

180

MP

- Ar  > 99.99%
- ชนิดวาล์ว CGA 580