แก๊สไนโตรเจน(Nitrogen)

 
ชนิดของแก๊สไนโตรเจน(Nitrogen) และขนาดบรรจุ
 

ไนโตรเจน(Nitrogen) N2

คุณสมบัติ

ไนโตรเจนเกรดอุตสาหกรรม ถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตและการประกอบชิ้นส่วน ใช้ป้องกันสิ่งสกปรกและความชื้นในงานผลิต ไนโตรเจนเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น, ไม่เป็นก๊าซพิษ ไม่ช่วยทำให้เกิดการเผาไหม้ ทำให้ขาดอากาศ ไนโตรเจนมีคุณสมบัติเป็นก๊าซเฉื่อยกับทุกสารที่อุณหภูมิบรรยากาศ อุตสาหกรรมที่ใช้ไนโตรเจน ยานยนต์ การผลิตและประกอบชิ้นส่วน

COMPRESSED INDUSTRIAL NITROGEN
แก๊สไนโตรเจนเกรดอุตสาหกรรม

รายละเอียดแก๊สไนโตรเจน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สไนโตรเจน

NITROGEN IND CYL 7 M3

แก๊สไนโตรเจนเกรดอุตสาหกรรม 

ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

- N2 > 99.9%

- O2 < 1000 ppm

- H2O < 25 ppm

- สีท่อ (Cyl Color): สีเทาคาดแถบดำที่บ่าท่อ (Grey with Black stripe at shoulder)

- ชนิดวาล์ว CGA 580

 

 

NITROGEN IND CYL 10 M3 

แก๊สไนโตรเจนเกรดอุตสาหกรรม 

ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

NITROGEN IND PACK 160 M3 (16X10 M3)

แก๊สไนโตรเจนเกรดอุตสาหกรรม 

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค 160 M3

50

200

COMPRESSED HIGH PURITY NITROGEN (N45)
แก๊สไนโตรเจนเกรด 4.5 ความบริสุทธิ์ 99.995%

รายละเอียดแก๊สไนโตรเจน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สไนโตรเจน

NITROGEN HP CYL 7 M3

แก๊สไนโตรเจนเกรด 4.5 

ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

- N2 > 99.995%

- O2 < 5 ppm

- H2O < 5 ppm

- สีท่อ (Cyl Color): สีเทาคาดแถบดำที่บ่าท่อ (Grey with Black stripe at shoulder)

- ชนิดวาล์ว CGA 580

 

 

NITROGEN HP CYL 10 M3 

แก๊สไนโตรเจนเกรด 4.5 

ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

NITROGEN HP PACK 160 M3 (16X10 M3)

แก๊สไนโตรเจนเกรด 4.5 

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค 160 M3

50

200

COMPRESSED ULTRA HIGH PURITY NITROGEN (N5)
แก๊สไนโตรเจนเกรด 5.0 ความบริสุทธิ์ 99.999%

รายละเอียดแก๊สไนโตรเจน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สไนโตรเจน

NITROGEN UHP CYL 7 M3

แก๊สไนโตรเจนเกรด 5.0

ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

- N2 > 99.999%

- O2 < 2 ppm

- H2O < 3 ppm

- CnHm < 1 ppm 

- สีท่อ (Cyl Color): สีเทาคาดแถบดำที่บ่าท่อ (Grey with Black stripe at shoulder)

- ชนิดวาล์ว CGA 580

 

 

NITROGEN UHP CYL 10 M3 

แก๊สไนโตรเจนเกรด 5.0

ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

NITROGEN UHP PACK 160 M3 (16X10 M3)

แก๊สไนโตรเจนเกรด 5.0

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค 160 M3

50

200

LIQUID INDUSTRIAL NITROGEN (PCC/VGL)
ไนโตรเจนเหลวเกรดอุตสาหกรรม

รายละเอียดไนโตรเจนเหลว

ขนาดถัง (ลิตร)

แรงดันบรรจุ

ข้อมูลจำเพาะไนโตรเจนเหลว

NITROGEN LIQ PCC SIZE 180L 118 M3

ไนโตรเจนเหลวเกรดอุตสาหกรรม 

บรรจุถังขนาด 180L ปริมาตรแก๊สเหลว 118 M3

180

MP

- N2 > 99.9%
- ชนิดวาล์ว CGA 580