แก๊สออกซิเจน(Oxygen)

 
ชนิดของแก๊สอ็อกซิเจน(Oxygen) และขนาดบรรจุ
 

อ๊อกซิเจน(Oxygen) O2

คุณสมบัติ

ออกซิเจนถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการเชื่อมก๊าซ การเผาตัด การทำปฏิกริยาออกซิเดชั่น และใช้ในทางการแพทย์

ออกซิเจนเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟแต่ช่วยทำให้เกิดและเร่งการเผาไหม้ ออกซิเจนแบบท่อก๊าซมีหลายรูปแบบทั้งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% หรือสูงกว่า

COMPRESSED INDUSTRIAL OXYGEN
แก๊สอ๊อกซิเจนเกรดอุตสาหกรรม

รายละเอียดแก๊สอ๊อกซิเจน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สอ๊อกซิเจน

OXYGEN IND CYL 7 M3

แก๊สอ๊อกซิเจนเกรดอุตสาหกรรม 

ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

- O2   > 99.5% 


- H2O  < 25 ppm 


- สีท่อ Cyl Color: สีดำ Black


- ชนิดวาล์ว CGA 540

 

 

OXYGEN IND CYL 10 M3 

แก๊สอ๊อกซิเจนเกรดอุตสาหกรรม 

ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

OXYGEN IND PACK 160 M3 (16X10 M3)

แก๊สอ๊อกซิเจนเกรดอุตสาหกรรม 

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค 160 M3

50

200

COMPRESSED HIGH PURITY OXYGEN (N40)
แก๊สอ๊อกซิเจนเกรด 4.5 ความบริสุทธิ์ 99.995%

รายละเอียดแก๊สอ๊อกซิเจน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สอ๊อกซิเจน

OXYGEN HP CYL 7 M3

แก๊สอ๊อกซิเจนเกรด 4.5

ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

- O2> 99.99% 


- H2O < 5 ppm 


- สีท่อ Cyl Color: สีดำ Black 


- ชนิดวาล์ว CGA 540

 

 

OXYGEN HP CYL 10 M3

แก๊สอ๊อกซิเจนเกรด 4.5

ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

OXYGEN HP PACK 160 M3 (16X10 M3)

แก๊สอ๊อกซิเจนเกรด 4.5

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค 160 M3

50

200

COMPRESSED ULTRA HIGH PURITY OXYGEN (N5)
แก๊สอ๊อกซิเจนเกรด 5.0 ความบริสุทธิ์ 99.999%

รายละเอียดแก๊สอ๊อกซิเจน

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สอ๊อกซิเจน

OXYGEN UHP CYL 7 M3

แก๊สอ๊อกซิเจนเกรด 5.0

ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

- O2 > 99.999 %

- H2O < 1 ppm

- CH4 < 0.5 ppm

- CO < 0.5 ppm

- CO2 < 0.5 ppm

- สีท่อ Cyl Color: สีดำ Black

- ชนิดวาล์ว CGA 540

 

 

OXYGEN UHP CYL 10 M3

แก๊สอ๊อกซิเจนเกรด 5.0

ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

OXYGEN UHP PACK 160 M3 (16X10 M3)

แก๊สอ๊อกซิเจนเกรด 5.0

ขนาดบรรจุแบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค 160 M3

50

200

LIQUID INDUSTRIAL NITROGEN (PCC/VGL)
แก๊สอ๊อกซิเจนเหลวเกรดอุตสาหกรรม

รายละเอียดอ๊อกซิเจนเหลว

ขนาดถัง (ลิตร)

แรงดันบรรจุ

ข้อมูลจำเพาะอ๊อกซิเจนเหลว

OXYGEN LIQ PCC SIZE 180L 148 M3

อ๊อกซิเจนเหลวเกรดอุตสาหกรรม

บรรจุถังขนาด 180L ปริมาตรแก๊สเหลว 148m3

 

180

MP

- O2> 99.5% 

- ชนิดวาล์ว CGA 540