ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแก๊สฮีเลียม(Helium) และฮีเลียมเหลว(Liquid Helium)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแก๊สฮีเลียม

 (แก๊สฮีเลียม Helium) / ฮีเลียมเหลว(Liquid Helium)

ฮีเลียมเหลวจะมีอุณหภูมิเย็นจัดที่สุด (เย็นกว่าแก๊สเหลวชนิดอื่น) ดังนั้นต้องมีเครื่องมือและวิธีการใช้พิเศษกว่าอย่างอื่น เพราะอุณหภูมิที่เย็นจัดของฮีเลียมเหลวจะทำให้แก๊สทุกชนิดรวมทั้งอากาศกลั่นตัวเป็นน้ำแข็งเมื่อสัมผัสกับฮีเลียมเหลว ซึ่งจะไปอุดตันท่อระบายแก๊สฮีเลียม และเกิดน้ำแข็งปกคลุมท่อลำเลียงฮีเลียม ดังนั้น การใช้และการเก็บฮีเลียมจึงต้องกระทำในภาวะความดันอากาศสูงกว่าปกติ หรือภายในระบบปิดเพื่อป้องกัน การรวมตัวกับอากาศหรือแก๊สอื่นๆ
ถังบรรจุฮีเลียมเหลวถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อที่จะเก็บและขนส่งอย่างปลอดภัย เพราะอุณหภูมิต่ำมากของฮีเลียมเมื่อถูกความร้อนเล็กน้อยก็จะระเหยดังนั้นถังที่บรรจุจะเป็นระบสูญญากาศ และอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องมีลักษณะพิเศษเฉพาะ เนื่องจากอากาศสามารถรวมตัวกับฮีเลียมเหลวได้ เพราะบริเวณผิวภาชนะที่บรรจุฮีเลียมมีอุณหภูมิต่ำมาก ดังนั้น จึงควรระวังอันตรายจากการรวมตัวกับออกซิเจน 
อันตรายอีกอย่างหนึ่งจากคุณสมบัติของฮีเลียมคือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นระยะๆ เนื่องจากความดันจะเปลี่ยนแปลง ถ้าหากอุณหภูมิและอัตราการไหลของแก๊สเหลวภายในท่อเปลี่ยนโดยเฉพาะเมื่อท่อลำเลียงฮีเลียมเหลวเดินท่อผ่านสภาพบรรยากาศที่อุณหภูมิปกติ ถ้าหากพบว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงขึ้นลงผิดปกติให้หยุดเครื่องก่อนแล้วตรวจสอบเปลี่ยนแปลงตำแหน่งท่อลำเลียงแก๊สเหลวให้พอดีกับถังรองรับที่มีอุณหภูมิสูงกว่า