แก๊สฮีเลียม(Helium)

 
แก๊สฮีเลียม Helium (He)
 

แก๊สฮีเลี่ยม(Helium) 99.999% แก๊สฮีเลี่ยม(Helium) 99.999%

ฮีเลียม(Helium) He

คุณสมบัติ

ฮีเลียมคือผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะตัวสูง โดยทางเคมีฮีเลียมเป็นแก็สเฉื่อยไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่เป็นพิษมีความหนาแน่นน้อยมากทำให้ลูกโป่งหรือบอลลูนลอยได้คุณสมบัติพิเศษไม่ติดไฟ และฮีเลียมยังเป็นก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซมีตระกูล มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวที่ต่ำที่สุดในกลุ่มธาตุ

แก๊สฮีเลียม เป็นแก๊สหาอยากเนื่องจากในบรรยากาศมีน้อย ส่วนใหญ่แก๊สฮีเลียมที่นำมาใช้ในปัจจุบันจะมาจากการขุดเจาะน้ำมันซึ่งจะได้แก๊สฮีเลียมออกมาบางส่วนเท่านั้น

 
การนำแก๊สฮีเลียมไปใช้งานในด้านต่างๆ
 
การนำแก๊สฮีเลียมไปใช้กับเครื่อง MRI และ เครื่อง NMR
 การนำแก๊สฮีเลี่ยมไปใช้กับเครื่อง MRI และ เครื่อง NMR
เนื่องจากแก๊สฮีเลียมเป็นแก๊สเฉื่อย ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา และมีคุณสมบัติพิเศษในการนำไฟฟ้าดีจึงถูกนำไปใช้เป็นตัวนำยิ่งยวดในเครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging) และ NMR (Nuclear Magnetic Resonance)
การนำแก๊สฮีเลียมไปใช้ทดสอบหารอยรั่วในชิ้นงาน (Leak Test)
การนำแก๊สฮีเลี่ยมไปใช้ทดสอบหารอยรั่วในชิ้นงาน (Leak Test)
และเนื่องจากแก๊สฮีเลียมเป็นแก๊สที่มีโมเลกุลเล็กและเบา จึงถูกนำไปใช้เป็นแก๊สเพื่อการทดสอบหารอยรั่วในชิ้นงานต่างๆ เช่นท่อไอเสีย ล้อแมกซ์ในอุตสาหกกรมผลิตรถยนต์ คอมเพลสเซอร์และชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ซึ่งการใช้แก๊สฮีเลียมในการทดสอบรอยรั่วนั้นจะให้ประสิทธิภาพความแม่นยำได้ดีกว่าแก๊สไนโตรเจนที่มีมวลโมเลกุลใหญ่กว่า 
การนำแก๊สฮีเลียมไปบรรจุบอลลูน (Balloon)
การนำแก๊สฮีเลี่ยมไปบรรจุบอลลูน (Balloon)
และด้วยคุณบัติที่ว่าแก๊สฮีเลียมเป็นธาตุที่เบามากธาตุหนึ่งทั้งยังเป็นแก๊สเฉื่อยที่ไม่ติดไฟไม่ว่าจะอยู่ในบรรยากาศ หรือความกดดันใดๆ ไม่ก่อให้เกิดการระเบิด จึงนิยมนำไปใช้บรรจุในบอลลูน แทนแก๊สไฮโดรเจนที่มีคุณสมบัติในการติดไฟซึ่งเป็นอันตรายกว่าแก๊สฮีเลียมมาก 
การนำแก๊สฮีเลียมไปผสมในอากาศสำหรับนักดำน้ำ (Diving Gas)
การนำแก๊สฮีเลี่ยมไปผสมในอากาศสำหรับนักดำน้ำ (Diving Gas)
และแก๊สฮีเลียมยังถูกนำไปผสมในอากาศสำหรับนักดำน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบนด์ (Bends) อีกด้วย 
 
ชนิดของแก๊สฮีเลียม(Helium) และขนาดบรรจุ
 
HELIUM (Balloon Grade)
แก๊สฮีเลียม เกรดอุตสาหกรรม / แก๊สฮีเลียมลูกโป่ง แก๊สฮีเลียมบอลลูน

รายละเอียดแก๊สฮีเลียม

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สฮีเลียม

HELIUM BALLOON 

แก๊สฮีเลียมเกรดอุตสาหกรรม 

แก๊สฮีเลียมบอลลูน ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

ความบริสุทธิ์ของแก๊สฮีเลียม 
  HE > 99.9 %
  H2O & O2 < 1000 ppm
- ชนิดวาล์ว CGA 580
- สีท่อแก๊สฮีเลียม : น้ำตาล

 

 

HELIUM BALLOON 

แก๊สฮีเลียมอุตเกรดสาหกรรม 

แก๊สฮีเลียมบอลลูน ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

HELIUM BALLOON 

แก๊สฮีเลียมอุตเกรดสาหกรรม 

แก๊สฮีเลียมบอลลูน แบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค ขนาดบรรจุ 160 M3

50

200

   
 HIGH PURITY HELIUM (N45) 
แก๊สฮีเลียม เกรด 4.5 ความบริสุทธิ์ 99.995% 
มี Certificate of conformity (COC) Certificate of Analysis (COA) batch 
เหมาะกับการใช้งาน ทดสอบรั่วที่ต้องการความละเอียดสูงขึ้น Leak Test

รายละเอียดแก๊สฮีเลียม

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สฮีเลียม

HELIUM HP

แก๊สฮีเลียม HP ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

ความบริสุทธิ์ของแก๊สฮีเลียม 
  HE   > 99.995 %
  H2O < 5 ppm
  O2   < 5 ppm
  CH4 < 5 ppm
- ชนิดวาล์ว CGA 580
สีท่อแก๊สฮีเลียม : น้ำตาล

 

 

HELIUM HP 

แก๊สฮีเลียม HP ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

HELIUM HP

แก๊สฮีเลียม HP แบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค ขนาดบรรจุ 160 M3

50

200

ULTRA HIGH PURITY HELIUM (N5)
แก๊สฮีเลียม เกรด 5.0 ความบริสุทธิ์ 99.999%
มี Certificate of conformity (COC) Certificate of Analysis (COA) รายท่อ
เหมาะกับการใช้งาน Gas Chromatography, GC
 
แก๊สฮีเลี่ยม(Helium) 99.999% แก๊สฮีเลี่ยม(Helium) 99.999%

รายละเอียดแก๊สฮีเลียม

ขนาดท่อ (ลิตร)

แรงดันบรรจุท่อ (บาร์)

ข้อมูลจำเพาะแก๊สฮีเลียม

HELIUM UHP 

แก๊สฮีเลียม UHP ขนาดบรรจุ 7 M3

47

150

- ความบริสุทธิ์ของแก๊สฮีเลียม 
  HE   > 99.999 %
  H2O < 3 ppm
  O2   < 3 ppm
  CH4 < 1 ppm
- ชนิดวาล์ว CGA 580
สีท่อแก๊สฮีเลียม : น้ำตาล

 

 

 

 

HELIUM UHP

แก๊สฮีเลียม UHP ขนาดบรรจุ 10 M3

50

200

HELIUM UHP 

แก๊สฮีเลียม UHP แบบท่อกลุ่ม16 ท่อ/แพค ขนาดบรรจุ 160 M3

50

200

TIGCS ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรมและแก๊สพิเศษตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการนำแก๊สผิดประเภท เช่นนำเอาแก๊สไฮโดรเจนไปใช้ในการบรรจุลูกโป่งหรือบอลลูน ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ใช้งาน เนื่องด้วยแก๊สไฮโดรเจนก็เป็นแก๊สที่มีโมเลกุลเล็กและน้ำหนักเบากว่าอากาศมาก จึงมีคุณสมบัติลอยตัวได้และมีราคาถูกกว่าแก๊สฮีเลียมมาก แต่ ไฮโดรเจนก็เป็นแก๊สเชื้อเพลิงซึ่งไวไฟมาก เมื่อเกิดประกายไฟจากการเสียดสีของโลหะก็สามารถทำให้แก๊สไฮโดรเจนติดไฟขึ้น

ในอดีตมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นจริงมาแล้ว ที่เกิดลูกโป่งระเบิดขณะที่กำลังทำการเปิดงานรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่โลก ผู้จัดงานใช้ลูกโป่งที่อัดด้วยแก๊สไฮโดรเจนแทนที่จะเป็นแก๊สฮีเลียม เมื่อแก๊สไฮโดรเจนที่อยู่ในลูกโป่งมาเจอประกายไฟที่เกิดจากการเชื่อมตัด เตรียมการจัดงานก็ได้เกิดการลุกไหม้และระเบิดอย่างรุนแรงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน


ด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่เราตั้งใจมอบให้แก่ลูกค้า ทำให้ TIGCS ได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กรให้เป็นผู้จำหน่ายแก๊สฮีเลียม และเรายังคงมุ่งมั้นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการที่มีให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบแทนความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ภายใต้ นโยบายของบริษัท Service Speed  Sure