น้ำยาแอร์ R404a

น้ำยาแอร์ R404a
เป็นน้ำยาแอร์ในกลุ่ม HFC ที่มาทดแทน  น้ำยาแอร์ R22 และ น้ำยาแอร์ R502 เหมาะสำหรับ ตู้เย็นในซูปเปอร์มาร์เก็ต หรือ อุตสาหกรรมความเย็นต่างๆ   โดยมีขนาดบรรจุมาตราฐาน คือ 10.9 kg 48 kg และ 750 kg
อัตราส่วนผสม (wt%) R-143a/R-125/R-134a = 52/44/4.

หมวดหมู่ : HFC
ชื่อทางสูตรเคมี : 1,1,1-trifluoroethane /Pentafluoroethane/ 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
Cas no. : 420-46-2 / 354-33-6 / 811-97-2
สารหล่อลื่น : POE