น้ำยาแอร์ R134a

น้ำยาแอร์ R134a
น้ำยาแอร์ 134a อยู่ในกลุ่มสารทำความเย็นประเภท HFC โดยมาแทนที่น้ำยาแอร์ R12 โดยใช้ ในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น ในกลุ่ม อุณหภูมิสูง ถึง อุณหภูมิปานกลาง จำพวก แอร์รถยนต์ ตู้เย็น ตู้แช่ ระบบชิลเลอร์ ขนาดบรรจุมาตราฐาน คือ 13.6 kg 56 kg และ 950 kg

หมวดหมู่ : HFC
ชื่อทางสูตรเคมี : 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
Cas no. : 811-97-2
สารหล่อลื่น : POE