น้ำยาแอร์ R22

น้ำยาแอร์ R22
น้ำยาแอร์ R22 อยู่ในกลุ่มสารทำความเย็นประเภท HCFC เหมาะสำหรับ แอร์บ้าน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
โดยตั้งแต่ เดือนมกราคม 2010  น้ำแอร์ R22 ไม่สามารถจำหน่ายใน กลุ่มประเทศ ยุโรป ตามกฏ หมายเลข European Regulation 1005/2009

หมวด : HCFC
ชื่อทางสารเคมี : Chlorodifluoromethane
Cas no. : 75-45-6
สารหล่อลื่น : POE,MO