ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวแบบสร้างแรงดัน

           สามารถบรรจุแก๊สเหลวได้หลายประเภท ทั้ง บรรจุไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen) บรรจุออกซิเจนเหลว ( Liquid Oxygen) บรรจุอาร์กอนเหลว (Liquid Argon)  บรรจุคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (Liquid CO2) และบรรจุไนตรัสออกไซด์เหลว (Liquid Nitrous Oxide) ใช้งานได้ทั้งสภาวะของเหลว และแก๊ส  

           ตัวถังประกอบด้วยโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) 2 ชั้น ระหว่างชั้นนอกและชั้นใน มีระบบป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ถังชั้นใน เป็นสุญญากาศ(Vacuum)  พร้อมฉนวนแบบ Super Insulation การทำงานเป็นแบบใช้แรงดันภายในถังช่วยดันแก๊สเหลวเหลวออกมาภายนอก และระบบเปลี่ยนก๊าซเหลวให้กลายเป็นก๊าซ (Vaporizer) อยู่ภายในถังมีหลายแรงดันและหลายขนาดให้เลือก