ถังไนโตรเจนเหลวเพื่อการขนส่งทางอากาศ

ถังไนโตรเจนเหลวเพื่อการขนส่งทางอากาศ Dewar Dry Shipper 

ถังไนโตรเจนเหลวซีรี่ย์นี้ ถูกออกแบบมาให้ดูดซึมและเก็บไนโตรเจนเหลวภายใน แม้ว่าภาชนะจะพลิกกลับไปมาในระหว่างการขนส่ง ไนโตรเจนเหลวที่อยู่ภายในก็ไม่รั่วไหลออกมา ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวซีรี่ย์นี้จะช่วยลดการสูญเสียไนโตรเจนเหลวจากการระเหย ถังไนโตรเจนเหลวชุดนี้มีความเหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ต้องถังบรรจุไนโตรเจนเหลวเพื่อการขนส่งทางอากาศ

การใช้งาน เป็นถังไนโตรเจนเหลวสำหรับ บรรจุน้ำเชื้อสัตว์ต่างๆ โค กระบือ แพะ แกะ สัตว์เลี้ยง และตัวอย่างอิเล็คโทรนิค ถังเก็บไนโตรเจนเหลว ขนาดต่างๆที่ใช้ในงาน LAB ทางการแพทย์ ตัวอย่างชีวภัณฑ์ และ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภายใต้ มาตราฐาน ISO 9001, 13485 ,ASME. จาก บริษัท Chart Medical USA.

คุณสมบัติหลัก

-  โครงสร้างถังอลูมิเนียม มีความแข็งแรงสูง น้ำหนักเบา

-  ฝาปิดล็อคเสริมเพื่อป้องกันตัวอย่างชีวภาพที่เก็บไว้

-  กระเป๋าบรรจุถังถังเพื่อป้องกันการกระแทกระหว่างขนย้าย

-  รับประกันสูญญากาศ 2 ปี