ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว

ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว Dewar LN-Only

ถังไนโตรเจนเหลวซีรี่ย์นี้ออกแบบมาเพื่อเก็บไนโตรเจนเหลว โดยมีลักษณะเด่นที่ตัวถังไนโตรเจนเหลวขนาดเล็ก ช่วยลดการระเหยของไนโตรเจนเหลว

การใช้งาน เป็นถังไนโตรเจนเหลวสำหรับ บรรจุน้ำเชื้อสัตว์ต่างๆ โค กระบือ แพะ แกะ สัตว์เลี้ยง และตัวอย่างอิเล็คโทรนิค ถังเก็บไนโตรเจนเหลว ขนาดต่างๆที่ใช้ในงาน LAB ทางการแพทย์ ตัวอย่างชีวภัณฑ์ และ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภายใต้ มาตราฐาน ISO 9001, 13485 ,ASME. จาก บริษัท Chart Medical USA.

คุณสมบัติหลัก

-  โครงสร้างถังอลูมิเนียม มีความแข็งแรงสูง 

-  มีการออกแบบการระบายความร้อนแบบหลายชั้น

-  กระเป๋าบรรจุถังถังเพื่อป้องกันการกระแทกระหว่างขนย้าย