ถังไนโตรเจนเหลวพร้อมแร็ค

ถังไนโตรเจนเหลวพร้อมแร็ค Dewar Container with Racks

ถังไนโตรเจนเหลวซีรี่ย์นี้มีออกแบบมาเพื่อจัดเก็บขวดแก้วขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณการใช้ไนโตรเจนเหลวต่ำ ถังไนโตรเจนเหลวซีรี่ย์นี้เหมาะสมกับการใช้ในด้านการแพทย์ ชีววิทยา และการวิจัย

คุณสมบัติหลัก

ฝาปิดล็อคเสริมเพื่อป้องกันตัวอย่างชีวภาพที่เก็บไว้ 

-  ชั้นวางถังบรรจุไนโตรเจนเหลวเพื่อให้จัดเก็บได้มาก

-  ฐานล้อเลื่อเสริมเพื่อเคลื่อนย้ายภาชนะได้อย่างง่าย จอแสดงผลอุณหภูมิในถังบรรจุอัตโนมัติและส่งสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงกว่ากำหนด เพื่อป้องกันตัวอย่างทางชีวภาพที่เก็บไว้