หลักสูตร การใช้ การทำงาน กับ ก๊าซไฮโดรเจน อย่างปลอดภัย

 หลักสูตร การใช้ การทำงาน กับ ก๊าซไฮโดรเจน อย่างปลอดภัย
ไฮโดรเจน(H2) เป็น ธาตุที่มีอะตอมเล็กที่สุดและเบาที่สุด (ด้วยเหตุนี้นักดาราศาสตร์เชื่อว่าในจักรวาลมีไฮโดรเจน( H2 )อยู่ถึง 90ใน100 ส่วน) ก๊าซไฮโดรเจน เป็นก๊าซที่ไม่มีสี,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีรส,ไม่เป็นพิษ แต่ทำให้ขาดหมดสติได้
 
อันตรายจาก 'ก๊าซไฮโดรเจน'
คุณเข้าใจอันตรายที่อาจจะเกิดจากก๊าซไฮโดรเจนรึไม่? คุณเข้าใจความเสี่ยงในการปฏิบัติงานกับก๊าซไฮโดรเจนหรือไม่? คุณมั่นใจรึไม่ว่าก๊าซไฮโดรเจน  ที่มีในสถานประกอบการ ผู้ควบคุม ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจกับก๊าซนี้ดีแล้วและสามารถควบคุมให้เกิดความปลอดภัย
ผู้ประกอบการที่มีการใช้ การเก็บก๊าซไฮโดรเจน ไม่ควรละเลย กับหลักสูตรนี้ ซึงจะเพิ่มความรู้ในการจัดการก๊าซไฮโดรเจน ที่มีคุณสมบัติ จัดเป็นก๊าซไวไฟ ติดไฟได้ง่ายใช้พลังความร้อนต่ำ เมื่อเกิดการลุกไหม้ ก็เห็นเปลวไฟได้ยาก ผู้ประกอบการที่มีการใช้และเก็บก๊าซไม่ควรพลาดโอกาสในการเข้าเรียนรู้ตามหลักสูตนี้
 
หลักสูตรนี้ตอบคุณได้
 
เพราะการทำงานก๊าซไฮโดรเจน มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดอันตรายจากไฟไหม้และการระเบิดในสถานที่ทำงาน และในการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จัดวาง ภาชนะบรรจุก๊าซไฮโดรเจนได้ ฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานกับภาชนะบรรจุ ก๊าซไฮโดรเจนชนิด ท่อก๊าซทดความดันสูงหรือทิ้วเทรเลอร์ จำเป็นจะ ต้องเรียนรู้คุณสมบัติของก๊าซและการบริหารจัดการก๊าซไฮโดรเจน ให้มีความปลอดภัย รวมทั้งแนวทางป้องกันอันตราย ไม่ให้เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ทำงานของท่าน
 
สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้
 
1)เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย มาตรฐาน ข้อกำหนด ที่เกี่ยวกับก๊าซ
 
2)เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซ ไฮโดรเจน ในสถานประกอบการ
 
3)ได้เรียนรู้คุณสมบัติก๊าซ ไฮโดรเจน เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการป้องกันอันตรายและเพื่อนำไปแนะนำบุคลากรในองค์กร
 
4)ได้เรียนรู้ ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง และข้อห้าม สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับก๊าซก๊าซก๊าซ ไฮโดรเจน
 
5)ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป ประยุทธ์ใช้เข้ากับ แผนฉุกเฉินและการป้องกันระงับอุบัติภัย กับแผนที่มีใช้ในองค์กรของผู้อบรมได้
 
หัวข้อในการอบรม
 
1)กฎหมาย มาตรฐาน ข้อกำหนด ที่เกี่ยวกับก๊าซ
 
2)คุณสมบัติของทางกายภาพของก๊าซ ไฮโดรเจน และวัสดุที่ให้ใช้ได้กับไฮโดรเจน
 
3)กระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจน และ การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานกับก๊าซไฮโดรเจน (กรณี ศึกษา อุบัติเหตุ )
 
4)การป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) และ การปฐมพยาบาล
 
5)การปฏิบัติงานกับภาชนะบรรจุท่อก๊าซ ไฮโดรเจน อย่างปลอดภัย
 
6)การป้องกัน และ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากก๊าซไฮโดรเจน
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 
- ผู้ควบคุมความปลอดภัยในโรงงาน ( จ.ป. )
 
- พนักงานโรงงาน ผลิตบรรจุ ก๊าซ ไฮโดรเจน
 
- พนักงานโรงงาน ที่มีการใช้ก๊าซ การจัดเก็บ ก๊าซ ไฮโดรเจน
 
- ผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการก๊าซไฮโดรเจน
 
- บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเก็บรักษาวัตถุอันตราย, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, บริษัทที่ปรึกษา และ ผู้ที่สนใจทั่วไป
 

วิทยากร :อาจารย์ สุระพล และ คุณ เสถียร  


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองคอร์สสอบรม โทร.02-348-0541 , 081-854-5755(คุณธิดารัตน์)
LINE ID : @TIGCS หรือ เพิ่มเพื่อนง่ายๆ>>