บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงถังเก็บไนโตรเจนเหลว

TIGCS มีบริการตรวจสอบสภาพถังเก็บไนโตรเจนเหลวและอบรมให้ความรู้เบื้องต้นการใช้งาน การบำรุงรักษาถังเก็บไนโตรเจนเหลวอย่างถูกต้องให้แก่ลูกค้า จากบริการนี้ ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะในบางครั้งแค่เปลี่ยนอุปกรณ์บางตัว ถังไนโตรเจนเหลวก็มีสภาพเหมือนใหม่ สามารถใช้งานต่อได้อีกยาวนาน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแก่องค์กร และ เป็นการป้องกันปัญหาก่อนเกิดขึ้นซึ่งจะประหยัดกว่าการซ่อมเมื่อเกิดการเสียแล้ว


ตรวจสอบสภาพถังเก็บไนโตรเจนเหลว

หากลูกค้ามีถังเก็บไนโตรเจนเหลวที่ไม่ได้ใช้งานมานาน และไม่มั่นใจว่าถังไนโตรเจนเหลวใบนั้นๆยังอยู่ในสภาพที่ดีที่พร้อมใช้งานได้หรือไม่ ยังเก็บความเย็นได้ดีอยู่หรือเปล่า ทาง TIGCS มีบริการตรวจสอบสภาพถังไนโตรเจนเหลวโดยทีมช่างที่มากประสบการณ์ ทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการลงทุนซื้อถังไนโตรเจนเหลวใบใหม่ได้
การบำรุงรักษาถังเก็บไนโตรเจนเหลว

เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร ลูกค้าสามารถใช้บริการ TIGCS ในการซ่อม-บำรุงรักษา ถังเก็บไนโตรเจนเหลวได้ โดย TIGCS สามารถให้บริการได้ทั้ง 
Corrective maintenance คือ เมื่อทางทีมช่างเทคนิคของ TIGCS ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีอุปกรณ์บางตัวชำรุด ทาง TIGCS สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น 
  - มาตรวัดต่างๆ เช่น pressure gauge เป็นต้น 
  - วาล์วต่างๆ เช่น vent valve, pressure relive valve, liquid valve เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานถังเก็บไนโตรเจนเหลวนั้นได้ดีดังเดิม ไม่ต้องซื้อถังใหม่ 
Preventive maintenance เป็นการให้บริการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย และ ยืดอายุการใช้งานของถังเก็บไนโตรเจนเหลวคอร์สอบรมให้ความรู้การใช้งานถังเก็บไนโตรเจนเหลว

หากลูกค้ามีถังเก็บไนโตรเจนเหลวที่ไม่ได้ใช้งานมานาน และไม่มั่นใจว่าถังไนโตรเจนเหลวใบนั้นๆยังอยู่ในสภาพที่ดีที่พร้อมใช้งานได้หรือไม่ ยังเก็บความเย็นได้ดีอยู่หรือเปล่า ทาง TIGCS มีบริการตรวจสอบสภาพถังไนโตรเจนเหลวโดยทีมช่างที่มากประสบการณ์ ทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการลงทุนซื้อถังไนโตรเจนเหลวใบใหม่ได้