เครื่องแช่แข็งไนโตรเจนเหลว Model T3

เครื่องแช่แข็งไนโตรเจนเหลว Model T3

  • ออกแบบมาเฉพาะเหมาะสำหรับการแช่แข็งทุเรียนทั้งลูกโดยเฉพาะ
  • 4 ประตู ทำงานเป็นอิสระแยกจากกัน
  • 1 ประตู แช่ทุเรียนทั้งลูกได้ครั้งละ 700-800 กิโลกรัม
  • พร้อมโครงเหล็ก (Stackable Cart)
  • ขนาดมาตรฐาน 1.2x1.25x1.58 เมตร
  • แช่เสร็จพร้อมลากเข้าเก็บในห้องเย็นได้ทันที

ออกแบบมาเฉพาะเหมาะสำหรับการแช่แข็งทุเรียนทั้งลูกโดยเฉพาะ 4 ประตู ทำงานเป็นอิสระแยกจากกัน 1 ประตู แช่ทุเรียนทั้งลูกได้ครั้งละ 700-800 กิโลกรัม พร้อมโครงเหล็ก (Stackable Cart) ขนาดมาตรฐาน 1.2x1.25x1.58 เมตร แช่เสร็จพร้อมลากเข้าเก็บในห้องเย็นได้ทันที