อบรมการใช้งานถัง LN2

อบรมการใช้งานถัง LN2

อบรมการใช้งานถังเก็บตัวอย่างไนโตรเจนเหลวที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อบรมการใช้งานถังเก็บตัวอย่างไนโตรเจนเหลว คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย