ถังไนโตรเจนเหลวขนาด 195 ลิตร

ถังในโตรเจนเหลวขนาด 195 ลิตร


TIGCS ได้รับความไว้วางใจจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ส่งมอบ และติดตั้งถังไนโตรเจนเหลวขนาด 195 ลิตร เข้ากับเครื่องฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยความเย็น (Whole Body Cryotherapy) ณ ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา


TIGCS ได้รับความไว้วางใจจาก การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ส่งมอบ และติดตั้งถังไนโตรเจนเหลวขนาด 195 ลิตร เข้ากับเครื่องฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยความเย็น (Whole Body Cryotherapy) ณ ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา