ถังบรรจุแก๊สเหลวขนาด 195 ลิตร พร้อมโครงล้อเลื่อน

ถังบรรจุแก๊สเหลวขนาด 195 ลิตร พร้อมโครงล้อเลื่อน

  • แรงดัน 14 bar
  • ขนาดถัง 508x1652 mm (ไม่รวมล้อ)


แรงดัน 14 bar ขนาดถัง 508x1652 mm (ไม่รวมล้อ)